ÁSZF

Röviden a Prémium tagságról

FIGYELEM!

Minden Prémium tagság a megújulási időszakának eltelte után azonos időtartammal automatikusan megújul, az előfizetéskor megállapított Prémium tagsági díj ellenében. Ha nem szeretné, hogy a Prémium tagsága megújuljon, akkor azt felmondhatja, legkésőbb annak következő megújulása előtt hét nappal. Bővebben erről az 5. pontban olvashat.

Az Elittárs Általános Szerződési és Felhasználási Feltételei (ÁSZF) Frissítve: 2022. december 1.

1. Tevékenységi kör meghatározása

a. Az Elittárs egy internetes társkereső portál, amely az ügyfelek számára fizetési kötelezettségekkel járó szolgáltatásokat kínál. Az ügyfél hozzáférést szerez az Elittárs adatbázishoz, amely más személyek profiljait és azok személyes információit tartalmazza. Az ajánlatok különböző weboldalakon, így a www.elittars.hu oldalon, illetve azokon az együttműködő partneri weboldalakon keresztül érhetőek el, amelyekbe az Elittárs szolgáltatásait integrálták.

b. Az Elittárs egy fizetős szolgáltatás. Minden ügyfél kipróbálhatja a felületet, oly módon, hogy ingyenesen regisztrálhat, kitölthet egy személyiségtesztet, személyes adatlapot hozhat létre, és személyre szabott partnerjelölti javaslatokat tartalmazó listákat kap. Az ingyenes regisztráció azonban ismerkedésre nem alkalmas, különösen azért, mert üzenetek küldését és olvasását nem teszi lehetővé, és a többi regisztrált felhasználó profilképeit sem lehet megtekinteni.

c. Az Elittárs ismerkedésre szolgáló funkciói csak a fizetési kötelezettséggel járó Prémium tagsággal érhetők el („Prémium tagság” vagy „fizetési kötelezettségekkel járó tagság”). A Prémium tagság megkezdése előtt az ügyfél a fizetős szolgáltatásokról, a fizetési feltételekről, valamint a Prémium tagság automatikus megújulásáról tájékoztatást kap. Az ügyfél számára a fizetési kötelezettség csak abban az esetben jön létre, ha az ügyfél a fizetési kötelezettségekkel járó szolgáltatásról szóló megrendelését és az azzal járó fizetési kötelezettségeket kattintással megerősítette.

d. Az Elittárs jogosult más szolgáltatót és ügynökséget az általa kínált szolgáltatás részben vagy egészben történő működtetésével megbízni. Ez azonban nem járhat az ügyfél számára semmilyen hátránnyal.

e. Az Elittárs nem tudja garantálni a sikeres társközvetítést. Az Elittárs tehát nem felelős, ha a szerződés időtartama alatt nem jön létre kapcsolatfelvétel. Ez nem érvényes azonban, ha egy fizetési kötelezettséggel járó bizonyos tagság keretében ún. „Kapcsolatgaranciáról” szóló megállapodás született. Ha a kapcsolatgaranciáról megállapodás született, akkor a következő különleges feltételek érvényesek: egy 6 hónap időtartamra vonatkozó fizetési kötelezettséggel járó tagság esetén legalább 10, míg egy 12 hónap időtartamra vonatkozó fizetési kötelezettséggel járó tagság esetén legalább 20 kapcsolatfelvétel garantált. Kapcsolatfelvételnek számít: (i) minden, egy másik felhasználó által saját kezűleg megszerkesztett üzenet, amelyet az ügyfél egy küldött mosoly, küldött kérdések, vagy egy küldött üzenet következtében a másik felhasználótól kap, és (ii) minden az ügyfél által saját kezűleg szerkesztett üzenet, amelyet az ügyfél egy másik felhasználótól kapott mosoly, kapott kérdések, vagy egy kapott üzenet következtében a másik felhasználónak küld. A garanciaigény érvényesítésének további feltétele az, hogy az ügyfél egy 6 hónap időtartamra vonatkozó fizetési kötelezettséggel járó tagság esetén legalább 4, illetve egy 12 hónap időtartamra vonatkozó fizetési kötelezettséggel járó tagság esetén legalább 8 kapcsolatfelvételre irányuló, önállóan megfogalmazott, személyes üzenetet küldött, emellett az „Adatlapom” és a „Keresésem” oldalakat hiánytalanul, kifejezően kitöltötte; legalább egy profilképet beállított; egy még hatályos fizetési kötelezettségekkel járó felhasználói fiókkal rendelkezik és rendszeresen belép abba, valamint, hogy legkésőbb 14 nappal a felmondási határidő lejárta előtt az [email protected] e-mail címre küldött elektronikus levelében közli velünk, hogy a kapcsolat garanciát igénybe veszi. Ha ezek a feltételek mind teljesülnek, akkor az ügyfél jogosult a fizetési kötelezettséggel járó tagságának a megállapodott szerződési időtartammal való egyszeri díjtalan meghosszabbítására.

f. Az Elittárs jogosult az ügyfelek által rendelkezésre bocsátott tartalmat – ha azok valótlanságáról tudomást szerez – zárolni, de az ügyfelek valótlan tartalmaiért felelősséget vagy garanciát nem vállal.

g. Az Elittárs egy naptári évre lebontva 99,7%-os hozzáférést biztosít a szolgáltatásaihoz. Az Elittárs a harmadik fél okozta szolgáltatás-kimaradások, mint például az internettel kapcsolatos szükséges karbantartási munkálatok, vis maior, vagy technikai zavarok ebbe nem számítanak bele.

h. Az Elittárs-szolgáltatások korlátlan használata érdekében az ügyfélnek a legfrissebb (böngésző-) technológiákat kell használnia, következésképpen azok alkalmazásait (pl.: Java alkalmazások, cookie-k aktiválása) engedélyeznie kell a saját számítógépén. Régebbi, vagy nem elfogadott technológiák használata esetében lehetséges, hogy az ügyfél az Elittárs-szolgáltatásokat csak korlátozottan tudja használni.

i. Az Elittárs jogosult a jelen általános szerződési feltételeket alapos okból egyoldalúan módosítani, így különösen akkor, ha ez új szolgáltatások, funkciók bevezetése, az Elittárs üzletmenetében bekövetkezett változások, a jogszabályoknak és ágazati szabályoknak való megfelelés, a felhasználók adatainak védelme vagy egyéb biztonsági megfontolások érdekében, illetve az Elittárs vagy mások jogos érdekeinek védelméhez szükséges. E módosítást az Elittárs az https://www.elittars.hu/aszf honlapon közzéteszi, valamint az ügyfelek számára email útján is elküldi a módosítás hatálybalépését 30 nappal megelőzően. Az ügyfelek a módosítás hatályba lépéséig jogosultak a regisztrációval létrejött szerződéses viszonyt, valamint a Prémium tagságot felmondani az alábbi 5.a és 5.c pontban részletezett módokon.

2. Hozzáférés / Szerződéskötés

a. Az Elittárs-szolgáltatások használatához való hozzáférés megköveteli a regisztrációt. Az ügyfél regisztrációjához egy érvényes e-mail cím, valamint egy egyénileg megválasztott jelszó szükséges.

b. A regisztráció előfeltétele az ügyfél nagykorúsága.

c. A regisztrációval az Elittárs és a regisztrált ügyfél között egy regisztrációról szóló szerződési viszony keletkezik. Az erről való rendelkezéseket az alábbi Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

d. A regisztráció után az ügyfél elektronikus úton, e-mail formájában egy üzenetet kap, amely a regisztrációról szóló szerződéskötést megerősíti. A regisztráció elsősorban a személyiségteszt elvégésére és a felhasználói felülettel való megismerkedésre szolgál. Az ingyenes regisztráció azonban partner jelöltekkel való ismerkedésre nem alkalmas, mert üzenetek küldését és olvasását nem teszi lehetővé, és a többi regisztrált felhasználó profilképeit sem lehet megtekinteni.

e. A szolgáltatás igénybevételéhez fizetési kötelezettséggel járó Prémium tagság szükséges. További szerződési viszony keletkezik az Elittárs és az ügyfél között, ha a regisztrált ügyfél a fizetési adatok megadása után a „Fizetés” gombra kattintva ilyen Prémium tagság megrendelése mellett dönt. Prémium tagsággal az alábbi funkciók is elérhetővé válnak:

– Korlátlan üzenetváltás

– Letölthető személyiségelemzés

– Fényképek megtekintése

– Megnézheti, ki látta az adatlapját

– Értesítés az üzenetekről

A Prémium tagság határozatlan időre szóló, időszakonként automatikusan megújuló, ami az ügyfél általi felmondásig tart.

Minden Prémium tagság az előfizetéskor megállapított Prémium tagsági díj ellenében és a választott Prémium tagság szerinti időtartammal automatikusan megújul. A Prémium tagság felmondására a jelen ÁSZF 5. pontja szerint kerülhet sor. Az ügyfél elállási jogát a jelen ÁSZF-ben található Elállási tájékoztató szerint gyakorolhatja.

f. Az ügyfelet az Elittárs a fizetési kötelezettséggel járó tagságról szóló szerződéskötés előtt a fizetendő díjakról és a fizetési feltételekről tájékoztatja.

g. A fizetési kötelezettséggel járó tagságról szóló szerződés az Elittárs által küldött, a megrendelés visszaigazolásáról szóló e-maillel jön létre.

h. Az ügyfél számára küldött visszaigazoló e-mail tartalmazza mind a szerződési adatokat (tagságról szóló információkat), mind a szerződéskötés időpontjában hatályos Általános Szerződési Feltételeket is. Az ügyfél számára így biztosított a lehetőség, hogy a szerződési adatokat, továbbá az Általános Szerződési Feltételeket elmentse, illetve kinyomtassa. A szerződési adatok az Elittárs-nál is mentésre kerülnek.

i. Az Elittárs és az ügyfél között magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A jelen Általános Szerződési Feltételek és a szerződéskötés nyelve a magyar.

3. Fizetési feltételek

a. A választott Prémium tagsági csomag díja az Elittárs számára előre, mindenféle levonás nélkül fizetendő.

b. A Prémium tagság megkötésével és a fizetési adatok megadásával az ügyfél engedélyezi, hogy az Elittárs ezen adatokat tárolja, és azok segítségével a fizetési tranzakciókat automatikusan elvégezhesse az adott Prémium tagság automatikus megújulásakor is.

4. Adatfelhasználás, adatterjesztés és adattovábbítás

a. Az Elittárs vállalja, hogy a szolgáltatását a Bundesdatenschutzgesetz (BDSG – a német adatvédelmi törvény) és a Telemediengesetz (TMG – a német telemédiatörvény) keretén belül működteti.

b. Az Elittárs által kezelt személyes adatok kezeléséről szóló információkat az Adatvédelmi Nyilatkozat tartalmazza.

5. Tagság megszüntetése, automatikus szerződéshosszabbítás, szerződésbontás

a. A regisztrációval létrejött szerződéses viszony felmondása (adatlap törlése) az ügyfél számára bármikor lehetséges a „Felhasználói fiók” menüben a „Személyes adatok” rész alatt az „itt” linkre kattintva. A fizetési kötelezettséggel járó Prémium tagság ezen a módon nem mondható fel. A Prémium tagság az 5.b-5.c pontok szerinti módokon mondható fel.

b. Az ügyfél akármelyik Prémium tagságot legkésőbb annak megújulása előtt hét nappal felmondhatja.

c. A fizetési kötelezettséggel járó tagság felmondása a következő módokon lehetséges:

– Online, a https://www.elittars.hu/single/account/cancellation linken található űrlap kitöltésével;

– E-mailben, a következő e-mail címre küldve: [email protected]

– Levélben, a következő címre küldve:

Spark Networks Services GmbH

– Ügyfélszolgálat –

Kohlfurter Straße 41/43

10999 Berlin

Németország

– Faxon, a következő fax számra küldve: +49 (30) 868 000 311

d. Az írásos felmondólevelében az egyedi azonosítás és a visszaélések megakadályozása érdekében, ha lehetséges, kérjük, használja az Elittárs oldalon megadott e-mail címét.

e. A Prémium tagság felmondása esetén az ügyfelet a Prémium tagság lejárta után automatikusan visszasoroljuk a fizetési kötelezettséggel nem járó tagságba. A Prémium tagság az aktuális tagsági időtartam lejártáig még érvényben marad, annak lejárta után azonban már nem fog megújulni. Ebben az esetben nincs mód a tagság keretén belül megrendelt, de fel nem használt hónapok után kifizetett díj időarányos visszatérítésére.

f. Miután az ügyfél a fizetési kötelezettséggel járó tagság felmondását kezdeményezte, és adatlapját összes adatával együtt rendszerünkből törölte, elállási jogával nem élhet.

g. Súlyos szerződésszegés esetén a rendkívüli felmondás joga mind a Prémium tagság, mind a regisztrációval létrejött szerződéses viszony esetén mind a két felet megilleti. Az Elittárs számára rendkívüli felmondáshoz vezető ok különösen akkor áll fenn, ha az ügyfél a regisztráció, illetve a különböző szolgáltatások igénybevételekor és/vagy az adatai későbbi megváltoztatásakor szándékosan hamis adatokat ad meg, vagy az ELITTÁRS előzetes figyelmeztetése ellenére ezen Általános Szerződési Feltételeket ismételten megszegi (figyelmeztetés).

6. Az Elittárs felelőssége

a. Az Elittárs a szerződés szerint kizárólag ügyfelet érintő következő károkért felel: (1) amelyeket az Elittárs, vagy annak törvényes képviselője, vagy megbízottjai szándékosan, vagy súlyos gondatlanságból okoztak, (2) amelyek az Elittárs, vagy törvényes képviselője, vagy megbízottjai kötelezettségelmulasztásából adódóan az életet, testi épséget vagy egészséget veszélyeztetik, és ebből erednek (3) amelyek a kötelezettségszegésből adódóan a szerződés megfelelő végrehajtását, amelyek betartásában az ügyfelek rendszeresen bíznak és bízhatnak (lényeges kötelezettségek), akadályozzák.

b. Az Elittárs felelőssége a 6. a (1) és (2) pontokban szereplő esetekben korlátlan. Egyebekben a kártérítés az előrelátható, tipikus szerződési károk mértékéig terjedhet.

c. A 6. a bekezdésben megnevezett eseteken kívül az Elittárs felelőssége – jogalaptól függetlenül – kizárt.

d. A fenti felelősségi korlátozások értelemszerűen alkalmazandóak valamennyi Elittárs tisztségviselőre, alkalmazottra és megbízottra egyaránt.

e. Ha a termékfelelősségi törvény alapján garancia vállalás vagy egy rosszindulatú megtévesztés ténye fennáll, akkor a fent említett felelősségvállalási szabályok nem alkalmazhatók.7. Az ügyfél kötelezettségei és felelőssége / tiltott magatartások / mentesség

f. Az ügyfél a regisztrációért és az azzal magáról rendelkezésre bocsátott információk tartalmáért egyedül felelős.

g. Az ügyfél biztosítja, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, és saját magát mutatják be. A szerződő felek egyetértenek, hogy az Elittárs-nak jogában áll az ügyfél által megadott adatok valóságtartalmát ellenőrizni.

h. A társközvetítési-szolgáltatások integritásának megőrzése érdekében az ügyfél biztosítja, hogy az Elittárs-szolgáltatásokat a társra találás, és azzal egy hosszú távú kapcsolat kialakításának szándékával használja, és a regisztráció időpontjában nincs kapcsolata.

i. Az ügyfél biztosítja, hogy a létrehozott tagságához semmilyen kereskedelmi és/vagy üzleti szándék nem fűződik. A társkereső oldal kereskedelmi és/vagy üzleti célra nem használható (ld. g pont).

j. Az ügyfél biztosítja, hogy az Elittárs által kínált szolgáltatások és ajánlatok keretében fényképet, szöveget, szoftvert, vagy más egyéb jogvédelem alatt álló adatot a használatukhoz szükséges jogok és engedélyek megléte nélkül nem alkalmaz.

k. Az ügyfél köteles a regisztrációra és a társkereső oldal használatára irányadó összes alkalmazandó jogszabályt maradéktalanul betartani.

l. Az ügyfél semmilyen körülmények között (tiltott magatartások):

– nem használhatja harmadik személy adatait (az e-mail címet is beleértve) sajátjaként. Különösen a folyószámla- és bankkártya információkra tekintettel nem adhatja meg harmadik személy adatait sajátjaként;

– nem szolgáltathatja ki más személyes adatait, különösen a nevét, telefon- és faxszámát, lakcímét és e-mail címét, fényképeit, videóit és /vagy URL címét a tulajdonos beleegyezése nélkül harmadik személynek;

– nem közölhet, vagy továbbíthat rágalmazó, szidalmazó vagy más jogellenes formában megjelenő anyagot vagy információt;

– nem fenyegethet, zaklathat, vagy nem sérthet meg jogaiban (különösen személyiségi jogok tekintetében) harmadik személyt;

– nem tölthet fel vírussal fertőzött adatokat (vírussal fertőzött szoftverek);

– nem használhatja a szolgáltatásokat olyan módon, hogy azzal korlátozza más személyek számára a szolgáltatásokhoz való teljes hozzáférést, ez alatt különösen a személyes adatlap kitöltése más, a magyar nyelvtől eltérő nyelveken értendő;

– nem törhet fel elektronikus üzeneteket, vagy tehet kísérletet azok feltörésére;

– nem oszthatja meg, teheti közzé más társkereső oldalak/ közösségi portálok reklámjait;

– nem küldhet láncleveleket;

– az adatlap és a személyes bejegyzések kitöltésekor nem használhatja üzenetküldő vagy más internetes szolgáltató nevét, címét, telefon- és faxszámát, e-mail címét vagy felhasználónevét;

– nem adhatja személyes jelszavait más személynek tovább, vagy nem használhatja azokat közösen harmadik személlyel.

m. Jogellenes kereskedelmi és/vagy üzleti célra való felhasználásnak bizonyul e rendelkezés értelmében különösen:

– az áruk és szolgáltatások anyagi ellenszolgáltatás fejében történő bármilyen kínálata, egy meghatározott ajánlat, vagy szolgáltatás átadására való felhívás, vagy hivatkozás egy másik helyen elérhető ajánlatra, vagy szolgáltatásra;

– kereskedelmi weboldalak hirdetése, vagyis különösen azon oldalaké, amelyek az árukat és szolgáltatásokat anyagi ellenszolgáltatás fejében kínálják, amelyek más cégek bemutatását és hirdetéseit kínálják, vagy amelyek más kereskedelmi weboldalakat reklámoznak. Ez különösen vonatkozik a pop-up-, banner hirdetésekre, vagy a felugró, illetve külön kiemelt linkekre;

– egy másik szolgáltató direkt, vagy indirekt módon történő belinkelése;

– emeltdíjas (különösen a 0690-nel kezdődő) telefon- és SMS számok megnevezése az oldalon;

– későbbi bevételszerzésre irányuló kapcsolatfelvétel, különösen az emeltdíjas SMS-re és telefonszámra való felhíváson keresztül;

– ügynökségek számára modellek és alkalmazottak keresése;

– az oldal keretében hozzáférhető, vagy megkérdezett más ügyfelek adatainak (pl.: telefon- és mobilszámok) kereskedelmi célból történő gyűjtése, pl.: azok kereskedelmi-, reklám-, vagy viszonteladói célú felhasználása;

– más ügyfelek számára kereskedelmi ajánlatokat tartalmazó reklámok minden formában történő továbbítása és üzleti célból történő e-mailek küldése. Ez különösen az adatlapon megnevezett vagy megjelenített linkekre, vagy a belső kommunikációs rendszerben küldött üzenetekre vonatkozik.

n. Amennyiben az ügyfél a weboldal használatával kapcsolatos kötelességei valamelyikét megszegi, az Elittárs a jogszabályi rendelkezések alapján az abból keletkezett károk illetve szükséges kiadások megtérülése érdekében kártérítési igénnyel élhet. Ez nem alkalmazható, ha a felhasználó a kötelességszegésért nem felelős. Az ügyfél köteles az Elittárs-at minden olyan felelősség, kötelezettség, kiadás és igény alól mentesíteni, amelyek az Elittárs számára az ügyfél nem megengedett cselekményéből, mint pl.: rágalmazás, becsületsértés, személyiségi jogok megsértése, a szellemi tulajdonjogok megsértése, vagy más harmadik fel jogának megsértése, illetve az ügyfelek számára történő szolgáltatáselmaradás, keletkeztek.

7. Zárolás gyanú esetén

Az Elittárs jogosult, a harmadik fél indokolt panasza, jogsértés gyanúja, vagy ezen Általános Szerződési Feltételek megsértése esetében, az ügyfél fiókjának azon tartalmát zárolni, amely a panaszt, vagy a gyanút kiváltotta. Ez a rendkívüli felmondás jogát (5. bekezdés i pont) nem érinti.

Az Elittárs, indokolt esetben előzetes figyelmeztetés formájában értesíti az ügyfelet arról, hogy a fiókját, vagy annak egyes tartalmait zárolja, ezzel az ügyfél számára lehetőséget biztosítva az ügy kivizsgálásra. Ha az előzetes figyelmeztetés nem indokolt, például azért, mert a lehetséges, az Elittárs vagy más ügyfél számára keletkezendő, károk elkerülése érdekében azonnali zárolás szükséges, az Elittárs az ügyfelet közvetlenül a zárolás után értesíti, megadva ezzel az állásfoglalás és a kivizsgálás lehetőségét.

Az Elittárs jogában áll az ügyfél fiókjának tartalmát törölni, illetőleg zárolni, ha azt bíróság, vagy állami hatóság kezdeményezte, illetve ha a felhasználási jogviszony megszűnik. Ugyanez vonatkozik arra is, ha a törlés illetve zárolás egy potenciális, az Elittárs vagy más ügyfél számára fenyegető, kár megelőzését szolgálja.

A fizetési kötelezettséggel járó tagsággal rendelkező ügyfélnek, a szerződés keretei között megállapított díjfizetési kötelezettségét a fiókja tartalmának a zárolása nem érinti. Amennyiben a fizetési kötelezettséggel járó tagsággal rendelkező ügyfélnek, a szolgáltatásokhoz való hozzáférését zárolják, és a zárolás a későbbiekben indokolatlannak bizonyul, a fizetési kötelezettséggel járó tagság időtartama a zárolás időtartamának megfelelően meghosszabbodik. Ha a meghosszabbítás nem lehetséges, vagy nem indokolt, az Elittárs a zárolás időtartamának megfelelő díjat visszafizeti.

8. Záró rendelkezések

a. A jelen megállapodásra a német jog irányadó, kizárva az ENSZ „Áruk nemzetközi adásvételéről szóló szerződések”-ről alkotott egyezményt (ENSZ-vételijog). A Németországon hatályos törvény alkalmazandó, tekintet nélkül az ENSZ Kereskedelmi Egyezményére. Azon rendeletek érvényessége, melyek a fogyasztó számára kedveznek és melyek nem kizárhatóak a lakóhely szerinti ország törvénykezése alapján előírt jogválasztási záradék alapján, változatlan marad.

b. Szóbeli vagy írásbeli kiegészítő rendelkezések nincsenek.

c. Ha ezen megállapodás bármely rendelkezése részben, vagy egészben érvénytelenné válna, úgy a szerződés fennmaradó rendelkezései továbbra is érvényesek.

d. A szerződéses jogviszonyból adódó, az ügyfél és a szolgáltató között fellépő jogviták esetén, a szolgáltató székhelye szerinti illetékes bíróság jár el, ha az ügyfél nem fogyasztó vagy jogi személy, illetve ha közjogi különvagyonról van szó.

e. Fogyasztói panaszügyintézés írásban történik. Az Elittárs Ügyfélszolgálata a szolgáltatással kapcsolatos panaszokat az e célra szolgáló online űrlap mellett az alábbi elérhetőségeken fogadja:

Postacím:

Spark Networks Services GmbH

– Ügyfélszolgálat –

Kohlfurter Str. 41/43

D – 10999 Berlin

E-mail: [email protected]

Tel.: +49 030 868 000 111

Fax: +49 (30) 868 000 311

f. A a szolgáltatás minőségével, illetve a szerződés megkötésével vagy teljesítésével kapcsolatos vitás ügyben a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testülethez fordulhat. Az egyes békéltető testületek illetékességi területéről, elérhetőségéről és további részletekről a https://bekeltetes.hu honlapon tájékozódhat.

Emellett Ön az Európai Bizottság online vitarendezési portálján keresztül is panaszt tehet, ez a következő linken érhető el: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

g. Cégünk részvételt nem vállal, illetve kötelezettség nem terheli, hogy egy kijelölt fogyasztói érdekvédelmi testület által vezetett, esetlegesen felmerülő vitarendezési folyamatban részt vegyen.

Elállási tájékoztató

Elállási jog

Ön tizennégy napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől.

Az elállási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Spark Networks Services GmbH

– Ügyfélszolgálat –

Kohlfurter Straße 41/43

10999 Berlin

E-mail: [email protected]

Fax: +49 (30) 868 000 311

Ebből a célból használhatja a mellékelt elállási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát például honlapunkon keresztül is. Ha Ön emellett dönt, az elállás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy az elállási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, elállása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget.